prezentare Inserv PROD

INSERV PROD a reusit sa se impuna prin lucrari de mare
complexitate si diversitate utilizand:

•    Un management dinamic si inovator
•    Tehnologii si echipamente moderne
•    O planificare si organizare eficienta a proiectelor
•    Personal tehnic cu inalta calificare

Din punct de vedere al managementului proiectelor aflate în derulare, se
evidentiaza în mod distinct existenta celor patru componente tehnice functionale:

 

 

 
1. Pregatirea, contractarea
    si organizarea lucrarilor

Aceasta activitate se realizeaza prin compartimentele aferente:

•    Compartimentul Tehnic-Ofertare
    
Echipa de profesionisti de la acest compartiment analizeaza solicitarile de oferte si se ocupa de elaborarea lor.

•    Compartimentul Vanzari
   
Echipa de vanzari sustine si prezinta ofertele tehnice si financiare care au fost solicitate de potentiali beneficiari ai serviciilor oferite de INSERV PROD. Participa activ la tratativele de negociere si incheiere a contractelor de executie.

Compania INSERV PROD, prin capacitatile pe care le detine, poate propune:

•    Concepte noi
•    Solutii alternative
•    Optimizari tehnice si financiare
 

3.    Predarea lucrarilor

Respectam legea, respectam clientul, realizand lucrari de calitate.

  
2.    Executia si urmarirea lucrarilor

INSERV PROD realizeaza in regim de antrepriza generala
urmatoarele tipuri de lucrari:

•    Civile
•    Industriale
•    Drumuri
•    Poduri
•    Edilitare

Executia efectiva a lucrarilor este realizata sub conducerea managerilor de proiect si a inginerilor de santier, de catre echipele INSERV PROD specializate pe domenii distincte de activitate:

•    Dulgheri
•    Fierari-betonisti
•    Lacatusi-montatori
•    Sudori
•    Finisori
•    Electricieni
•    Instalatori

Utilizarea programului de executie si urmarire a lucrarilor, creat si implementat de Compartimentul IT din cadrul societatii, permite monitorizarea in timp real a stadiului fizic si valoric al lucrarilor aflate în curs de executie si a resurselor alocate in acest scop.

Aspectul calitatii privind lucrarile executate este urmarit si monitorizat in mod permanent de un personal specializat si autorizat in acest sens:

- Responsabili tehnici cu executia
- Responsabili calitate
- Responsabili cu protectia si securitatea muncii


Monitorizarea video a activitatii de pe santier si integrarea mijloacelor de comunicatii in reteaua firmei s-a realizat printr-o retea proprie de Intranet, care permite luarea deciziilor, ce se impun, in timp real.

4.    Garantie si postgarantie

Asiguram lucrari in perioada de garantie si postgarantie,
conform legislatiei europene:

•    Prin 10 ateliere mobile de executie  complet utilate
•    Oriunde in tara
•    In maxim 24 de ore

 

 

 
copyright 2009 INSERV PROD